Porównanie MorfiPLAST Arte i MorfiPLAST Standard

Pamiętaj!!!

Poszczególne rodzaje MorfiPLAST-u różnią się od siebie plastycznością i przyczepnością w stosunku do innych materiałów. Im wyższy numer, tym plastyczność i przyczepność są większe.

Wybierz MorfiPLAST Standard jeśli chcesz przygotować elementy konstrukcyjne: proste, równe, jednokolorowe.

Wybierz MorfiPLAST Arte jeśli zamierzasz stworzyć element cienki, o skomplikowanym kształcie, złożony z różnych kolorów lub tworzony przede wszystkim ręcznie.

Zobacz porównanie  MorfiPLAST Arte i MorfiPLAST Standard

W stanie plastycznym

Plastyczność - przyczepność

MorfiPLAST StandardMorfiPLAST Arte

Plastyczność (wg skali MFI)

MorfiPLAST StandardMorfiPLAST Arte
3 7

MorfiPLAST Arte jest bardziej miękki i dłużej znajduje się w stanie plastycznym niż MorfiPLAST Standard. Jednak trzeba pamiętać, że MorfiPLAST Arte szybciej deformuje się pod wpływem własnego ciężaru, co może wpływać na dokładność wymiarów gotowych elementów.

Przyczepność bez pigmentów lub domieszek

MorfiPLAST StandardMorfiPLAST Arte
0,5 2

W skali 0 – 10, gdzie 0 oznacza brak przywierania do powierzchni a 10 to siła przywierania do powierzchni przez silikon sanitarny

Przyczepność z dodatkiem pigmentów lub domieszek

MorfiPLAST StandardMorfiPLAST Arte
0,3 1,5

W skali 0 – 10, gdzie 0 oznacza brak przywierania do powierzchni a 10 to siła przywierania do powierzchni przez silikon sanitarny

Domieszki wpływają na nieznaczne obniżenie plastyczności i przyczepności MorfiPLAST-u w stanie plastycznym. MorfiPLAST Standard praktycznie nie klei się do narzędzi ani do podłoża, w przeciwieństwie do MorfiPLAST Arte, który jednak lekko się klei zarówno do powierzchni metalowych, szklanych a przede wszystkim drewna. Dlatego MorfiPLAST Standard jest lepszy do konstruowania jednoelementowych kształtów kolorowych lub prac wykonywanych przy użyciu narzędzi. MorfiPLAST Arte jest lepszy do zastosowań „plastycznych”, do ręcznego przygotowywania elementów. Warto pamiętać o tym, iż dodatki i pigmenty zmniejszają naturalną przyczepność MorfiPLAST-u. Dlatego jeśli zachodzi konieczność łączenia poszczególnych elementów różnokolorowych na ciepło, zalecamy stosowanie produktu MorfiPLAST Arte.

W stanie stałym

Brak różnic pomiędzy produktami.

Cechy wspólne

Jeżeli MorfiPLAST wykazuje w stanie plastycznym przyczepność w stosunku do jakiegoś materiału (innego niż tworzywo sztuczne) to po zastygnięciu nie tworzy z takim materiałem trwałego połączenia. Nie można stosować MorfiPLAST-u jako kleju.

Stosowanie pigmentów i domieszek: brak różnic. Pigmenty i domieszki stosuje się tak samo (sposób mieszania, proporcje) w przypadku MorfiPLAST Standard jak i MorfiPLAST Arte